Programlar

PROGRAMLAR

 

23 / 24 / 25 Ağustos 2017  Kocaeli / Kartepe

Uluslararası Katılımlı

II.Ulusal Hippoterapi Kongresi

 

23 Ağustos 2017 Çarşamba

10:00 – 16:00 Kayıt – Konaklama

Registration – Accommodation

       14:00 Açılış –   Kokteyl

Opening  – Cocktail

 

24 Ağustos 2017 Perşembe

09.30-10.00   I. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇEKMECE
 

Konuşmacı:

Yrd.Doç.Dr. Erdener BALIKÇI

Hippoterapi Uygulamasında Görev Dağılımı ve Sorumluluklar

Hippotherapy Team: Distribution of Tasks and Responsibilities

 

10.00-10.30   II. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Prof.Dr. İbrahim ŞEKER
 

Konuşmacılar:

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman KÖSEMAN

Öğr.Gör.Vet.Hek Mehmet Ali GÜLCÜ

Hippoterapi Uygulamasında Her Yönden Atın Değerlendirilmesi

Multidimensional evoluation of the horse in hippotherapy

 

10.30-10.45 Cafe Break

 

10.45-12.00   III. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Prof.Dr. Nigar DURSUN
 

Konuşmacı:

Martin BONIKOWSKI

Cerebral Palsililerde Ata Binmekten Yürümeye

Celebral Palsy : From Hourse Riding to Walking

 

12.00-13.30 Öğlen Yemeği

Lunch


24 Ağustos 2017 Perşembe

13.30-14.00    IV. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Yrd.Doç.Dr.Ilgın SADE
 

Konuşmacı:

Prof.Dr. Nigar DURSUN

Serebral Palsi: Noroplastisite ve Rehabilitasyon

Celebral Palsy : Neuroplasticity and Rehabilitation

 

 

14.00-15.00     V. OTURUM
Oturum Başkanı  /       Prof.Dr. Erbil DURSUN
 

Konuşmacılar:

Weronika PYRZANOWSKA

Serebral Palsililerde Gövde Stabilizasyonu

Trunk Stabilization in Celebral Palsy

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇEKMECE

Selebral Palsi de Hippoterapi Uygulaması

Hippotheraphy Applications in Cerebral Palsy

İş.Uğr.Tek. Musa EYÜPOĞLU

Diplejik Selebral Palsili bir hastanın Hippoterapi Deneyimi

Hippotheraphy experience of a patient with diplegic cerebral palsy

 

15.00-15.15 Cafe Break

 

15.15-16.00     VI. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Yrd.Doç.Dr. Erdener BALIKÇI
 

Konuşmacı:

Yarbay. Kadir ÇELİK

Gemlik Atı Irkının Atçılıktaki Yeri ve Terapiye Uygunluğu

The volue of Gemlik horse race in horsmanship and their suitability for hippotherapy

 

16:00- 17:00 Poster ve Sözlü Bildiri Değerlendirmesi

Poster and Oral Presentation Assessment

 

    19:00 Gala Yemeği

Gala Dinner

 

25 Ağustos 2017 Cuma

09.30-10.30   I. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Yrd.Doç.Dr.Murat İNANIR
 

 

Konuşmacılar:

      Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞKAN

Öğr.Gör.Oğuzhan Bahadır DEMİR

 

Üniversitelerde Hippoterapi Eğitiminin Önemi ve Uygulaması

The importance and application of hippotherapy education in Universities

 

10.30-10.45 Cafe Break

 

10.45-12.00   II. OTURUM
Oturum Başkanı  /  Yrd.Doç.Dr. Erdener BALIKÇI
 

 

Konuşmacılar:

        Doç.Dr.Özlem Yıldız GÜNDOĞDU

Öğr.Gör.At Ant. Zülfikar ALTUNKANAT

 

Otizm ve Hippoterapi

Autism and Hippotherapy

 

12.00-13.30 Öğlen Yemeği

Lunch

 

13.30-14.15   III. OTURUM
Oturum Başkanı  /        Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞKAN
 

 

 

 

 

Konuşmacılar:

        Psikolog.Gözde ŞEN

Psikolog.Ozan DERELİ

 

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık MYO ve Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin ortak terapi protokolü ile farklı hasta gruplarında hippoterapi uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

 

Evaluation of the results of hippotherapy applications with the thrapy protocal of Kocaeli Universities Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu and Köseköy youth education an rehabilitation center in diffent patient populations

 

14.15-14.30 Cafe Break

 

14.30-16.00 Workshop:

Serebral Palsi – Hippoterapi

Hippotherapy in Cerebral Palsy

Weronika PYRZANOWSKA

Öğr.Gör.At Ant. Zülfikar ALTUNKANAT

Öğr.Gör.Oğuzhan Bahadır DEMİR

İş.Uğr.Tek. Musa EYÜPOĞLU

 

Otizm – MR – MR/SP – Hippoterapi

Autism – MR – MR/SP – Hipotherappy

Öğr.Gör.At Ant. Zülfikar ALTUNKANAT

Psikolog.Gözde ŞEN

Psikolog.Ozan DERELİ

Yasemin Turhan ÖZTÜRK

 

16.00 – 17.00  

Belge Dağıtımı  –  Kapanış

Document Delivery – Closing