Bildiri Özetleri

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI II. ULUSAL HİPPOTERAPİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI

 •  Bildirilerin kabul edilebilmesi/yayınlanabilmesi  için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlerini  tamamlamış olması gerekmektedir. 
 •  Bildirilerin en geç  15 Haziran  2017  tarihine kadar kartepeatcilikmyo@gmail.com   adresine gönderilrnesi  gerekmektedir.

     ÖZET METNİNİN HAZIRLANMASI

 •  Word prograrmında Times New Roman karakterinde başlık  , 14 metin  12  punto,  tek satır olarak yazılacaktır. 
 • Yazar isim  ve soyadları  tam olarak yazılmalı  ve yazarların akademik/kurum adresleri belirtilmelidir.  Yazar sıralarnasına dikkat edilmeli ve sunum yapacak yazar isminin altı çizilmelidir.
 • Bildiri  özetinin baslığı  tümüyle büyük yazılmalı,  kısaltma kullanımından  kaçınılmalı ve başlık  14  Punto, boşluklar dahil   100 karakteri geçmemelidir. 
 • Bildiri  özet rnetni  250 kelimeyi  aşmamalıdır.  Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim  ve adresleri  ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Sunum  şekli  tercihi  Sözlü ya da Poster olarak mutlaka belirtilmelidir.  Ancak bilimsel program ve bildirinin  içerigine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum  şeklini değistirebilir. 
 • Bildiri  özetleri  “Giriş”,  “Metaryel – Metod”,  “Bulgular”  ve “Sonuc-Tartisma” düzeninde yapılandırılmış olmalıdır.
 • Bildiri özetlerine resim,  tablo ya da grafik konulmamalıdır. 
 • Bildirinizle  ilgili anahtar sözcükler özet metni icerisinde belirtilmemeli , en fazla adet anahtar sözcük verilmelidir.
 • Tüm bildirilerde ve posterlerde  ismi  bulunan kurum  bilgileri  ve sunu yapacak olan kişinin e-posta bilgileri  eksiksiz olarak eklenmelidir.

SÖZLÜ BİLDİRİLERİN SUNULMASI

 •    Sözlü bildiriler için sunum süresi 10 dakikadır. 
 •    Sunularda klasik bilgi  yerine kısaca araştırma sunulmalıdır. 
 •    Slaytların  sayısı  bu süreyi  aşmayacak şekilde sınırlı  tutulmalıdır.

POSTERLERİN HAZIRLANMASINA  İLİŞKİN  BİLGİLENDİRME

 •    Posterler tek sayfa üzerinde  hazırlanmalıdır.
 •    Poster boyutlarında en 70 cm x boy 90 cm’dir.
 •    Posterinizin  üst kısmını  sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırınız.
 •    Posterler iki  metre uzaklıktan okunabilecek  şekilde hazırlanmalıdır.
 •    Poster alanında, posterlerinizi  asrnak  için gerekli malzemeler hazır olacaktır.
                Sözlü ve Poster bildiriler arasından birinciler seçilecektir.